IOD

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu  z siedzibą w: 58-170 Dobromierz, pl. Wolności 19, numer telefonu: 74 8586288 adres mailowy: goksir@dobromierz.pl.

Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Joanna Jakubina, adres mailowy: iod@toner.hm.pl

Wprowadził
Marek Jakubina
15.03.2021 13:22:39
Opublikował
Marek Jakubina
15.03.2021 13:22:39
Odpowiedzialny za treść
Marta Nydza
15.03.2021 13:22:39
Zaktualizował
Marek Jakubina
15.03.2021 13:24:46