KADRA JEDNOSTKI

Jerzy Limberger

Dyrektor

1 etat

Zarządzenie ośrodkiem kultury i obiektami administrowanymi.

Marta Nydza

Zastępca dyrektora

1 etat

Obsługa sekretariatu, obsługa opiekunów świetlic wiejskich,kadry, rezerwacja i wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Dobromierz, rodo, sprawozdawczość gus, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy cywilno – prawne, prowadzenie programu płacowo – kadrowego, kontrola zarządcza, sprawy księgowe, zstępowanie dyrektora podczas jego nieobecności

Elżbieta Grabska

Główna księgowa

1/2 etatu

Realizacja gospodarki finansowej ośrodka kultury.

Józef Birkowski

Pracownik gospodarczy/gospodarz basenów

1/2 etatu

Dbałość o utrzymywanie porządku i czystości w ośrodku kultury, prace porządkowe na basenach kąpielowych i obiektach administrowanych przez ośrodek kultury, udział w imprezach organizowanych przez ośrodek kultury.

Anna Mielnik

Specjalista ds. artystycznych

3/4 etatu

Prowadzenie warsztatów artystycznych na ternie gminy Dobromierz, organizowanie konkursów plastycznych, udział
w festynach, imprezach plenerowych na terenie gminy Dobromierz.

Łukasz Citków

Specjalista ds. sportu

1 etat

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Dobromierz, organizowanie turniejów, zawodów, konkursów sportowych, koordynowanie obiektem sportowym „Orlik” w Roztoce, udział
w festynach, imprezach plenerowych na terenie gminy Dobromierz.

Justyna Żołądek

Bibliotekarz – GBP
w Dobromierzu

1 etat

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie różnych form pracy czytelniczej, sprawozdawczość biblioteki, uzupełnianie i selekcjonowanie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie kasy ośrodka kultury, koordynowanie filiami GBP , sprawy z funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobromierzu

Małgorzata Kowalska

Bibliotekarz – GBP Filia Nr 1 w Roztoce

1/4 etatu

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie różnych form pracy czytelniczej, sprawozdawczość biblioteki, uzupełnianie i selekcjonowanie zbiorów bibliotecznych.

Krystyna Rowicka

Bibliotekarz – GBP Filia Nr 2 w Gniewkowie

1/4 etatu

 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie różnych form pracy czytelniczej, sprawozdawczość biblioteki, uzupełnianie i selekcjonowanie zbiorów bibliotecznych.

Wprowadził
Marek Jakubina
22.06.2021 08:55:34
Opublikował
Marek Jakubina
22.06.2021 08:55:34
Odpowiedzialny za treść
Marta Nydza
22.06.2021 08:55:34