SPRAWOZDANIA

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności ośrodka kultury za 2020 rok.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Wprowadził
Marek Jakubina
22.06.2021 09:00:38
Opublikował
Marek Jakubina
22.06.2021 09:00:38
Odpowiedzialny za treść
Marta Nydza
22.06.2021 09:00:38
Zaktualizował
Marek Jakubina
22.06.2021 09:00:55