Data
Imię i nazwisko
Akcja
Artykuł
Strona
22.06.2021 09:00:55
Marek Jakubina
aktualizacja
SPRAWOZDANIA
22.06.2021 09:00:38
Marek Jakubina
wprowadzenie
SPRAWOZDANIA
22.06.2021 08:55:34
Marek Jakubina
wprowadzenie
KADRA JEDNOSTKI
01.04.2021 14:00:01
Marek Jakubina
aktualizacja
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
01.04.2021 13:48:59
Marek Jakubina
aktualizacja
Statut GOKSiR w Dobromierzu
23.03.2021 09:56:06
Marek Jakubina
wprowadzenie
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
15.03.2021 13:24:46
Marek Jakubina
aktualizacja
IOD
15.03.2021 13:22:39
Marek Jakubina
wprowadzenie
IOD
15.03.2021 13:20:08
Marek Jakubina
aktualizacja
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
15.03.2021 13:19:13
Marek Jakubina
aktualizacja
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
15.03.2021 13:18:21
Marek Jakubina
aktualizacja
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
15.03.2021 13:13:22
Marek Jakubina
aktualizacja
Regulamin organizacyjny
15.03.2021 13:12:53
Marek Jakubina
aktualizacja
Regulamin organizacyjny
15.03.2021 13:10:32
Marek Jakubina
aktualizacja
Regulamin organizacyjny
15.03.2021 12:42:57
Marek Jakubina
aktualizacja
Regulamin organizacyjny
15.03.2021 12:37:09
Marek Jakubina
aktualizacja
Schemat organizacyjny
15.03.2021 12:34:20
Marek Jakubina
aktualizacja
Regulamin organizacyjny
15.03.2021 12:33:54
Marek Jakubina
wprowadzenie
Regulamin organizacyjny
05.02.2021 11:45:31
Marek Jakubina
aktualizacja
Statut GOKSiR w Dobromierzu
05.02.2021 11:43:05
Marek Jakubina
wprowadzenie
Statut GOKSiR w Dobromierzu
05.02.2021 11:35:30
Marek Jakubina
aktualizacja
Dostęp do informacji publicznej
05.02.2021 11:35:10
Marek Jakubina
aktualizacja
Dostęp do informacji publicznej
05.02.2021 11:31:13
Marek Jakubina
wprowadzenie
Schemat organizacyjny
05.02.2021 11:27:59
Marek Jakubina
wprowadzenie
05.02.2021 11:22:11
Marek Jakubina
wprowadzenie
Dostęp do informacji publicznej
05.02.2021 11:20:38
Marek Jakubina
aktualizacja
Redakcja
05.02.2021 11:20:16
Marek Jakubina
wprowadzenie
Kontakt
05.02.2021 11:19:01
Marek Jakubina
aktualizacja
Redakcja
05.02.2021 11:18:15
Marek Jakubina
wprowadzenie
Redakcja
05.02.2021 11:16:06
Marek Jakubina
wprowadzenie
Informacje ogólne
05.02.2021 11:13:34
Marek Jakubina
aktualizacja
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
05.02.2021 11:13:17
Marek Jakubina
aktualizacja
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
05.02.2021 11:13:01
Marek Jakubina
aktualizacja
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
05.02.2021 11:11:48
Marek Jakubina
wprowadzenie
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA